250 000 statsanställda ska få hjälp att stärka sin psykiska hälsa under pandemin

250 000 statsanställda ska få hjälp att stärka sin psykiska hälsa under pandemin

STOCKHOLM, 12 november 2020 -- För att bemöta den ökade stress och mentala ohälsa som har förorsakats av pandemin har Partsrådet och stiftelsen 29k tagit fram digital träning i form av stresshantering för 250 000 anställda inom offentlig sektor. Utbildningen kommer att lanseras idag.
Stress är den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland statstjänstemän och i spåren av pandemin har arbetsbelastningen och utmaningarna kring ett hållbart arbetsliv ökat ytterligare. 29k och Partsrådet, som stödjer 247 statliga organisationer, arbetar nu gemensamt för att motverka det stigande sjuktalet genom att främja ett hållbart arbetsliv.

Den digitala utbildning som nu lanseras har utvecklats för att tillgängliggöra evidensbaserade verktyg under förhöjd stress och genomförs under en åttaveckorsperiod. Under utbildningens gång utförs både individuella och gemensamma övningar med kollegor i en digital miljö.

– Statsanställda i Sverige har ett viktigt uppdrag och gör ett otroligt jobb varje dag. Det är centralt för parterna, som representerar arbetsgivare och fack, att statligt anställda i medlemmarnas organisationer mår bra - både psykiskt och fysiskt. Med tanke på den senaste tidens utveckling kunde tajmingen för lanseringen inte ha varit bättre. Med den typ av skalbarhet som en digital utbildning innebär har vi potential att göra stor skillnad i statlig sektor, säger Emilia Liljefrost, tf kanslichef för Partsrådet.

Under hösten har representanter från Arbetsförmedlingen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Statens museer för världskultur och Statistiska centralbyrån (SCB) deltagit i en pilotversion av utbildningen och responsen har varit mycket positiv.

– Den stress som många upplevde initialt kopplat till ovissheten kring coronaviruset har för vissa varit övergående, men för andra lever den kvar. Övningarna har skapat en känsla av sammanhang, inkludering och bekräftelse, vilket i sin tur ger en känsla av trygghet och välbefinnande. För vår organisation, som sitter utspridd runt om i Sverige, finns det dessutom stora praktiska fördelar att ses i en digital miljö, säger Rebecka Nordenman, Culture Manager på Arbetsförmedlingen, som deltagit i piloten.

Den digitala utbildningen kommer att lanseras via Partsrådets program "Hållbart arbetsliv", som etablerats för att bidra till friska och engagerade statliga arbetsplatser. Liksom andra tjänster som Partsrådet tillhandahåller är träningen kostnadsfri för statsanställda men kräver ett partsgemensamt avrop från den enskilda myndigheten. Då 29k verkar globalt kommer utbildningen även att bli tillgängligt för internationella parter.

Presskontakter
Jenny Harler
Scencia International
Tel: 073-904 85 85 jenny.harler@scencia.com

Maria Modigh
Stiftelsen 29k
Tel: 070-762 00 08 Email: maria@29k.org

Om 29k

29k är en stiftelse som verkar för att stärka den psykiska hälsan och öka kvaliteten i människors beslutsfattande för att bidra till en mer socialt och miljömässigt hållbar samt rättvis värld. 29k är initierad av stiftelserna Norrsken Foundation samt Stiftelsen Ekskäret och samskapat med några av världens främsta forskare, filantroper och tech-entreprenörer. Stiftelsen arbetar huvudsakligen mot sitt mål genom sin digitala plattform som omvandlar de mest effektiva psykologiska metoderna till meningsfulla upplevelser för enskilda individer.

Om Partsrådet

Partsrådet är centrala parters stöd till lokala parter på de 247 statliga myndigheter och organisationer som är medlemmar. Verksamheten drivs som en ideell förening finansierad av medlemsavgifter. Inriktningen beslutas av de centrala parterna inom statlig sektor: Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Programmet för Hållbart arbetsliv inrättades 2018 i syfte att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag, genom friska och engagerade arbetsplatser. De tjänster och insatser som programmet erbjuder ska kännetecknas av att vara nytänkande, enkla och förtroendeskapande. För mer information, se partsradet.se.